แผน เป้าหมาย การฝึกอบรม ประจำปี 2567

แผนตารางอบรม  ประจำปี 2567

 


เดือน

จป.หัวหน้างาน

จป.บริหาร

คณะกรรมการ คปอ.

จป.ระดับเทคนิค

 

 

 

 

มกราคม

วันที่ 25-26 

 

วันที่ 29-30 

 

กุมภาพันธ์

วันที่ 19-20

วันที่ 20-21 

วันที่ 27-28 

 

มีนาคม

วันที่ 18-19 

วันที่ 20-21

วันที่ 25-26 

 

เมษายน

วันที่ 23-24 

วันที่ 25-26 

วันที่ 29-30 

                 

พฤษภาคม

วันที่ 23-24 

วันที่ 27-28 

วันที่ 29-30 

   

มิถุนายน

วันที่ 24-25 

วันที่ 26-27 

วันที่ 28-29 

 

กรกฎาคม

วันที่ 24-25 

วันที่ 26-27

วันที่ 30-31 

วันที่ 2-6 

สิงหาคม

วันที่ 21-22

วันที่ 26-27

วันที่ 28-29 

 

กันยายน

วันที่ 18-19

วันที่ 23-24

วันที่ 25-26 

วันที่ 16-20 

ตุลาคม

วันที่ 24-25

วันที่ 28-29 

วันที่ 30-31 

 

พฤศจิกายน

วันที่ 20-21

วันที่ 25-26

วันที่ 27-28 

 

ธันวาคม

วันที่ 16-17

วันที่ 18-19

วันที่ 20-21

วันที่ 23-27 

 

จป.หัวหน้างาน / จป. บริหาร ค่าอบรม / คปอ. ท่านละ 2,200 บาท 

จป.ระดับเทคนิค ค่าอบรม ท่านละ 6,000 บาท 

 

 สถานที่อบรม รร.คิงปาร์ค อเวนิว (ศรีนครินทร์)

         ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และเบรค เช้า-บ่าย

การฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ ( In-House )

  • หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน / ระดับบริหาร
  • หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
  • หลักสูตร ความปลอดภัยสาหรับพนักงานทั่วไป และพนักงานเข้างานใหม่ ( 6 ชั่วโมง)
  •  
  • หลักสูตร จิตสานึกความปลอดภัย


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  •  หนังสือคู่มือการอบรม / วุฒิบัตรรับรองการผ่าน การฝึกอบรม

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งแบบตอบรับมาได้ที่  เบอร์ไล 086-3315890

Tel. 0-2383-4544 , 086-331-5890 , 0-2383-9260-1 Fax. 0-2383-4830

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.