• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • จป.ระดับหัวหน้างาน
  Read More
 • จป.ระดับบริหาร
  Read More
 • คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
  Read More
 • ISO 45001 : 2018
  Read More
 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  Read More
 • KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  Read More
 • แผน เป้าหมาย การฝึกอบรม ประจำปี 2566 +

  แผนตารางอบรม ประจำปี 2566 เดือน จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน คณะกรรมการ คปอ. จป.ระดับเทคนิค มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม วันที่ 24-25 สิงหาคม วันที่ Read More
 • 1